Soffici, Pietro

Soffici, Piero, skladatelj i dirigent (Rovinj, 28.VII.1920 – Rim, 27.IV.2004). Nakon II. svj. rata živio je i radio u Italiji, gdje je 1960-ih i 1970-ih postao jednim od najpoznatijih skladatelja, aranžera i dirigenata te producenata tal. zabavne glazbe.

Napisao je više poznatih uspješnica, poput Stessa spiaggia, stesso mare (Piero Focaccia), Perdono i Cento giorni (Caterina Caselli), Quando l’amore diventa poesia (Orietta Berti), a radio je i za druge poznate tal. pjevače (Ivu Zanicchi, Massima Ranierija i dr). Sudjelovao je na festivalu u Sanremu od kraja 1950-ih, često kao dirigent. Od 1969. redovito je dolazio u Rovinj, gdje je surađivao s Vladom Benussijem, Sergiom Predenom, Mirkom Cetinskim, L. Budicin-Manestar i dr. rovinjskim glazbenicima. Napisao je mnoge zborske skladbe za Kulturno-umjetničko društvo »Marco Garbin«, aranžmane za gradsku glazbu, skladao je više pjesama na tekstove rovinjskih pjesnika L. Zaninija i Giusta Curta. God. 1993. Grad Rovinj proglasio ga je počasnim građaninom.

 

M. Brajković