Na kraju 11. festivala istriotskog narječja u Šišanu 8. 10. 2023. otkrivena je prigodna ploča, što je učinila 18-mjesečna Šišanka Zita Grbac Kmet, uz pomoć načelnika Općine Ližnjan Marka Ravnića i predsjednika Zajednice Talijana Šišan Paola Demarina, (fotoarhiva Glasa Istre, snimio Ian Tataj)

istriotski ili istroromanski jezik

Istriotski ili istroromanski jezik, skupina predmletačkih autohtonih romanskih govora istarskog poluotoka.

Čine jezični otok na jugu Istre. Sačuvali su se u samo šest mjesta: Rovinju (Ruveîgno), Vodnjanu (Dignan), Balama (Vale), Fažani (Faʃana), Galižani (Galiʃan) i Šišanu (Sisan), iako su u prošlosti bili rašireniji. Nezaustavljivo izmiču pred istromletačkim (istrovenetskim), a jako su ugroženi jer su govornici stariji žitelji.

Mlađi Talijani u tim mjestima uglavnom razumiju istriotski, no rijetko se njime služe, a Hrvati tim idiomom vladaju vrlo loše ili nikako. Najviše je ugrožen u Fažani, a čini se da se najčvršće održava u Balama. Utjecaji susjednih govora (istromletačkih i hrvatskih) vidljivi su na svim jezičnim razinama (morfološkoj, leksikološkoj, fonetskoj pa čak i prozodijskoj). U bliskoj će budućnosti postupno biti posve zamijenjeni istromletačkim, jer neće imati snage za opstanak, i to prije svega zato što se istriotofoni osjećaju Talijanima, pa im istromletački i talijanski nisu tuđi, ne osjećaju da im je identitet na bilo koji način ugrožen i nemaju ga potrebe braniti vlastitim idiomom. Štoviše, mnogi istriotofoni drže istriotski samo jednom od inačica istromletačkoga.

Ipak, unatoč znatnoj venecijanizaciji, on je sačuvao niz elemenata koji ga bitno razlikuju od istromletačkoga: npr. nastavak -o ondje gdje je mletačko -e (la lato: mlijeko; la carno: meso; sempro: uvijek); jedinstven oblik za 1. i 2. lice za buduće vrijeme te za 1. i 2. lice kondicionala (cantarè: pjevat ću, pjevat ćeš; cantaràvi: ja bih pjevao, ti bi pjevao). Njegov položaj u romanskoj jezičnoj porodici još uvijek nije točno utvrđen. Hrvatski romanisti Petar Skok i Pavao Tekavčić drže da je istriotski u svojoj najstarijoj fazi srodan dalmatskome, a većina talijanskih jezikoslovaca (Matteo Giulio Bartoli, Carlo Tagliavini, Giovan Battista Pellegrini, Carlo Battisti i drugi) drže da je riječ o arhaičnim mletačkim govorima. Antonio Ive i Clemente Merlo pretpostavljali su da je ishodištem istriotskoga furlanski govor, no to je mišljenje napušteno. Istriotskim ga je jezikom (istrioto) nazvao Graziadio Isaia Ascoli po uzoru na naziv za veljotski dijalekt (veglioto) na Krku.

Jedna je od mogućih hipoteza o položaju istriotskih govora unutar romanske jezične porodice ta da se razvio iz nekad jedinstvenoga romanskog jezika (nastaloga iz vulgarnoga latiniteta), na području današnje Furlanije, Istre i Dalmacije, i da je njegov nastanak uvjetovan naseljavanjem slavenskog življa na ta područja, koje je poput klinova (prvi klin južno od Trsta i Milja, a drugi oko Senja, tj. Vinodola) razdijelilo romanske starosjedioce na tri dijela, nakon čega je svaki taj dio nastavio vlastiti jezični razvitak (furlanski, istriotski, odnosno dalmatski). Na tim se govorima nije razvio standarni jezik, povremeni zapisi potječu od sredine XIX. st.

U novije vrijeme postoji vrijedna književna produkcija na istriotskom; na rovinjskome su pisali Ligio Zanini i Giusto Curto, na vodnjanskome piše Loredana Bogliun, a na baljanskome Romina Flores. Postoji nekoliko rječnika istriotskih govora: vodnjanskoga (Giovanni Andrea Dalla Zonca, Vocabolario dignanese-italiano, Fiume – Trieste 1978.), baljanskoga (Domenico Cernecca, Dizionario del dialetto di Valle d’Istria, Rovigno 1986.; Sandro Cergna, Vocabolario del dialetto di Valle d’Istria, Rovigno 2015.), galižanskoga (Maria Balbi – Maria Moscarda Budić, Vocabolario del dialetto di Gallesano d’Istria, Fiume – Trieste 2003.) i rovinjskoga (Antonio i Giovanni Pellizzer, Vocabolario del dialetto di Rovigno d’Istria, Fiume – Trieste 1992.; Libero Benussi, Vocabolario italiano-rovignese e Appendice del Vocabolario del dialetto di Rovigno d’Istria 1992-2013., Rovigno 2013.) te lingvistički atlas (Goran Filipi – Barbara Buršić-Giudici, Istriotski lingvistički atlas – Atlante linguistico Istrioto, drugo, popravljeno i dopunjeno izdanje – seconda edizione riveduta e ampliata, Pula 2017.).

U Šišanu se od 2012. svake godine održava Festival dellʼistrioto (Festival istriotskog narječja). Istriotski govori uvršteni su 2023. kao nematerijalno kulturno dobro na Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Antonio Ive, I dialetti ladino-veneti dell’Istria: studio, Strasburgo 1900.; Mirko Deanović, „Istroromanske studije“, Rad JAZU, 303, 1955., 51-118; Pavao Tekavčić, „Per un atlante linguistico istriano (Con speciale riguardo ai dialetti istroromanzi)“, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 41-42, 1976., 227-240; Žarko Muljačić, „Sullo status linguistico dell’istrioto medievale“, Linguistica, 31, 1991., 155-170; Goran Filipi, „Istriotski jezikovni otoki v Istri“, Annales, 3, 1993., 275-284; isti, „Le parlate istriote (in margine al nuovo vocabolario del dialetto istrioto rovignese)“, La Battana, 111, 1994., 83-89; Sandro Cergna, „L’istrioto. Cenni storici“, Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, XLIV, 2014., 317-332; Libero Benussi, Grammatica del dialetto di Rovigno d’Istria, Rovigno 2015.