Statuti

Statuti (lat. statutum: uglavljeno, određeno), zakonske odredbe i pravila koje autonomna vlast izdaje za svoje građane i svoje jurisdikcijsko područje. Poput dalmatinskih, i istar. su gradovi i općine imali svoje statute na lat. jeziku.