Gospodarstvo, časopis

Gospodarstvo, časopis za trgovinu, industriju, obrt i financije, koji je izlazio u Trstu od 28. VIII. 1947. do 1. III. 1991. Do kraja 1958. imao je podnaslov Časopis za trgovino, industrijo, obrt in finance, a izdavala ga je Založba Gospodarstvo, najprije dvaput mjesečno, od 27.II.1959. triput, a od 14.II.1964. tjedno.

Od 8.I.1988. izlazio je petkom kao tjedni prilog Primorskoga dnevnika. U posebnim prilikama sadržavao je priloge na talijanskom ili engleskom. Prvi odgovorni urednik bio je Mirko Koršič (1947–48), a potom su slijedili Stanislav Oblak (1948–55), Lojze Berce (1955–83), Elio Fornazarič (1983–90) te Marko Waltritsch (1990–91). G. je obrađivalo društveno-ekon. teme i zbivanja u Italiji, Jugoslaviji i svijetu, s posebnom pozornošću na pitanja slov. narodnosne zajednice, podupirući prekograničnu suradnju na gospodarskom i dr. područjima.

 

LIT.: G. Devetak, Uspehi tržaškega časopisa »Gospodarstvo«, Primorska srečanja, 1985, 51.

Lj. Vrabec