Crkva sv. Marije Magdalene u Šorićima

Crkva sv. Marije Magdalene nalazi se na Rovinjštini, na uzvisini uz poljski put dva kilometra jugozapadno od zaseoka Šorići. To je jednobrodna romanička crkva pravokutnog tlocrta, s izbočenom polukružnom apsidom.

Radovi na gradnji crkve su izvedeni na način da je zidana s grubo obrađenim duguljastim kamenjem poredanim u redove. Crkva ima dva mala prozora na sjevernoj i južnoj strani, portal uokviren kamenim gredama, te mali otvor u apsidi i u vrhu zapadnog zida. Gradnja se datira u XII. ili XIII. st. Freske su djelomično sačuvane na sjevernom i južnom zidu, te na trijumfalnom luku i apsidalnoj niši, na kojima se nalazi devet prizora. Kompozicija Krist u slavi se nalazi u apsidalnoj niši, prikaz Navještenja na trijumfalnom luku a pojedini apostolski parovi u srednjem pojasu apside. Slikarije na sjevernom i južnom zidu su jako oštećene, no po ostacima se može nazrijeti lik Krista u nejasnom okruženju, sv. Juraj na konju kako ubija zmaja, sv. Petar i Pavao te sv. Leonard s verigama u ruci kao i lik neznanog biskupa. Na freskama se nalazi osam glagoljskih grafita, koji datiraju u XVI. i XVII. st., a rastumačio ih je poznati povjesničar umjetnosti Branko Fučić.

 

Franina i Jurina, 2009., 190-192.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

J. Šiklić, Crkva sv. Marije Magdalene u Šorićima, 

Slučajna natuknica

Vila Toscana