Goidanich (Gojdanić), Pier Gabriele

Goidanich (Gojdanić), Pier Gabriele, jezikoslovac (Volosko, 30. VII. 1868 - Bologna, 25. X. 1953). Klasični filolog i lingvist. Gimnaziju je pohađao u Kopru, a više škole u Milanu i Pisi. 

Predavao je u tal. školama te na sveučilištima u Pisi i Bologni. Bavio se tal. dijalektima, tal. jezikom otoka Lošinja, ilirsko-romanskim supstratom u dijalektima pokrajine Abruzzo, analizom glasova, suvremenim tal. književnim jezikom i romanskom diftongizacijom (L'origine e le forme della dittongazione romanza, 1907). Bio je gl. urednik časopisa Archivio Glottologico Italiano, u kojemu je tiskao većinu radova, a br. 30 (1938) sadržava njegovo filološko učenje (Il mio insegnamento di glottologia). Autor je gramatike tal. jezika (Grammatica italiana, 1918), koja je doživjela više izdanja.  

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

B. Terracini, G. Vidossi, Pier Gabriele Goidanich, Archivio Glottologico Italiano (Firenze) 1953, 2; A. Colombis, Pier Gabriele Goidanich, u: F. Semi, Istria e Dalmazia, Uomini e tempi, I, Istria e Fiume, Bologna 1991.

Slučajna natuknica

Mommsen, Theodor