Kos, Pavao

Kos, Pavao, ginekolog i porodničar (Zaprešić kraj Zagreba, 19.X.1920. - Pula, 28.VII.1997.).

Medicinski je fakultet završio u Zagrebu 1947. te potom 1948. otišao na rad u Opću bolnicu u Pulu. Specijalizaciju iz ginekologije i porodništva obavljao je u Puli i u Zagrebu, položivši specijalistički ispit 1955. Godine 1956. preuzeo vođenje Ginekološko-porođajnog odjela Opće bolnice u Puli. Poboljšao je organizaciju zaštite žena i trudnica, a rizične trudnoće, blizu termina poroda, hospitalizirao je u Materinskom domu pokraj Rodilišta. Podijelio je Službu za zaštitu žena Opće bolnice na odsjeke, pa je time dodatno poboljšao organizaciju ginekološke i opstetričke skrbi. Bio je agilan ambulantni i selekcijski dijagnostičar te precizan ginekološko-opstetrički operater. Kako je Služba za zaštitu žena bila locirana izvan kruga Opće bolnice, Kos se zauzimao kod gradskih vlasti da se izgradi rodilište unutar kruga bolnice, a rezultat je tih nastojanja novoizgrađeno veliko zdanje, u koje su se mogli smjestiti svi potrebni sadržaji za zaštitu žena, majki i djece Istre. Od 1974. radio je u tadanjoj Vojnoj bolnici.

Bio je redoviti član Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ), a u nekoliko mandata i predsjednik njegove pulske podružnice. Bio je član Medicinske akademije HLZ. Primio je više nagrada i diploma za rad. Autor je više znanstvenih i stručnih radova.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Pavao Kos, "Služba za Zdravstvenu zaštitu žena MC Pula - Povijest", u: Zbornik zdravstva u Puli, Pula 1967.; P. Kos, Ivan Rudelić, V. Bančić, "Statistička i klinička evaluacija perinatalnog mortaliteta u Rodilištu Medicinskog centra Pula u zadnjih 10 godina", u: Zbornik zdravstva u Puli, Pula 1967.