Austrijski državni arhiv (Österreichisches Staatsarchiv)

Austrijski državni arhiv (Österreichisches Staatsarchiv), središnja austrijska arhivska ustanova, sa sjedištem u Beču. Čuva važne fondove za istarsku povijest, osobito za razdoblje nakon pada Mletačke Republike (1797) kada cijela Istra ulazi u sastav Habsburške Monarhije. 

U odjelu Kućnoga, dvorskoga i državnog arhiva (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) čuvaju se Protokoli Državne kancelarije (Staatskanzlei; 1664-1860), fond Austrijsko primorje (Küstenland; XVI-XVIII. st.); dokumenti Državnoga vijeća (Staatsrat; 1760-1848) i dr. - Odjel Ratni arhiv (Kriegsarchiv) čuva Arhiv Dvorskoga vijeća u Grazu (1578-1743), Unutarnjoaustrijske Vrhovne vojne uprave (Archiv des Innerösterreichischen Hofkriegsrates in Graz 1578-1743 und des Innerösterreichischen Militär-Ober-Direktoriums 1747-49) i Osobne spise Istarskoga dobrovoljačkoga bataljuna (Personalakten, Musterlisten und Standestabellen Istrianer Freiwilligenbataillon, 1848-50). U Kartografskoj zbirci (Kartensammlung) čuvaju se izmjera države započeta za Franje I. (Franziszeische Landesaufnahme), pregledne karte Istre (Übersichtskarte), opće karte (Generalkarte), specijalke (Spezialkarten), prometne karte te planovi i nacrti pojedinih gradova. Važno je i gradivo Arhiva Ratne mornarice (Kriegsmarinearchiv) s mnogobrojnim fondovima: Mornarička sekcija Ministarstva rata, Mornaričke škole u Puli i Arsenal. - Odjel Financijskog i komorskog arhiva (Finanz- und Hofkammerarchiv) ufondu Innerösterreichische Herrschaftsakten ima gradiva za Pazinsku knežiju (1462-1793), za Sv. Petar u Šumi (1559) i Trst. U fondu Vrhovnoga računskoga ureda (Archiv des Obersten Rechnungshofes, 1761-1918) posebne cjeline odnose se na Primorje. - Opći upravni arhiv (Allgemeines Verwaltungsarchiv) čuva arhivske fondove upravnih spisa i sudskih organa, poglavito nakon 1848. te gradivo ministarstava vanjskih poslova, vojske, financija i prometa. U njemu se nalaze i arhivski fondovi policije i sudova nastali i prije 1848., npr. Vrhovna uprava za policiju (Polizeihofstelle), dijelovi Ujedinjene dvorske kancelarije, Ured za cenzuru, Ilirska organizaciona komisija, Bogoštovni spisi (Cultusakten) i Vrhovno sudište. Najvažnije gradivo za povijest Istre nalazi se u fondovima ministarstava unutarnjih poslova, pravosuđa, prosvjete, poljoprivrede, trgovine, javnih radova, Ureda za zaštitu spomenika te Plemićkoga arhiva. - Prometni arhiv (Verkehrsarchiv) čuva gradivo o istar. željeznicama u fondovima Ministarstva prometa (K. k. Ministerium des Verkehrs), Generalne inspekcije austrijskih željeznica (Generalinspektion der oesterreichiscehen Eisenbahnen), Ministarstva trgovine (Handelsministerium) i dr., te u Zbirci isprava, planova i projekata (Urkundengruppe).


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

L. Bittner, Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs, I-V, Wien 1936-40; Inventar des Wiener Hofkammerarchivs, Wien 1950; Inventar des Kriegsarchivs, I-II, Wien 1953; P. Mechtler, Inventar des Verkehrsarchivs Wien, Wien 1959; K. Schwarzenberg, Katalog der kroatischen, polnischen und tschechischen Handschriften des Österreichischen Nationalbibliothek, Wien 1972.

Vezani članci

arhivi