Bazzarini, Marco Antonio

Bazzarini, Marco Antonio, leksikograf, pisac, kritičar (Rovinj, 1782 - Torino, 1850). Studirao je klasičnu filologiju u Veneciji. Godine 1813. objavio je književnu brošuru Piano di sostituzione al cioccolato ed al caffè. 

Prvi mu je književnokritički rad Lettere drammatico-critiche sopra la Didone abbandonata di Pietro Metastasio (Padova 1816), u kojem se klasičnim stilom, s mnogobrojnim navodima iz latinskih pisaca, osvrće na precjenjivanje djela talijanskog pjesnika i libretista P. Metastasija, njegova udjela u reformi opere i dr. Time je među prvima započeo kritičku reviziju Metastasijeva djela. Sastavio je zbirku kazališnih tekstova (1819). God. 1824. objavio je enciklopedijsko djelo u 15 svezaka Ortografia enciclopedica universale della lingua italiana, s 300000 natuknica iz svih struka (vjerojatno najizvornija talijanska enciklopedija u XIX. st.), 1830. Dizionario enciclopedico delle scienze, lettere ed arti (u 11sv.), 1839. džepni rječnik tal. jezika Vocabolario usuale tascabile della lingua italiana. Njegovo je najveće djelo Vocabolario universale latino-italiano e italiano latino (Torino 1850-54., I-IIsv.), koje su nakon njegove smrti za tisak doradili B. Bellini i T. Vallauri. Vrstan klasični filolog preveo je na talijanski studiju R. J. Pothiera iz rimskog Prava o Justinijanovim pandektama (Le Pandette di Giustiniano, disposte in nuovo ordine, Venecija 1833-35).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

B. Ziliotto, Storia letteraria di Trieste e dell'Istria, Trieste 1924; F. Semi, Istria e Dalmazia, uomini e tempi, I. Istria e Fiume, Udine 1991.