Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, visokoškolska, znanstveno-nastavna ustanova za izobrazbu kadrova u hotelijerstvu i turizmu, s dodiplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijima, stručnim studijima te znanstvenim istraživanjima na području ekonomije s naglaskom na turizam, ugostiteljstvo i održivi razvoj.

Fakultet je član Sveučilišta u Rijeci. Sjedište mu je u Iki kraj Opatije.

Njegova povijest započinje 1960., osnutkom Više ekonomske škole ugostiteljskog smjera, koja je 1969. prerasla u Odjel za ugostiteljstvo i turizam Ekonomskog fakulteta u Rijeci, kao specijalistički četverogodišnji sveučilišni studij. Odjel je 1974. postao samostalni Hotelijerski fakultet u Opatiji u sastavu riječkog Sveučilišta. Godine 1999. mijenja naziv u Fakultet za turistički i hotelski menadžment, a 2008. u današnji naziv.

Na Fakultetu radi blizu 80 nastavnika i suradnika u svim zvanjima, a školuje se oko 3.000 redovitih i izvanrednih studenata. Preddiplomski studiji su Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu s dva smjera - menadžment u turizmu i u ugostiteljstvu, te Menadžment održivog razvoja; diplomski su studiji Marketing u turizmu, Menadžment u turizmu, Menadžment u hotelijerstvu i Održivi razvoj turizma; stručni studij Malo i srednje poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu; poslijediplomski specijalistički studiji Zdravstveni turizam i Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Na Fakultetu djeluje sedam zavoda: za turizam s katedrama za turizam i za marketing; za ugostiteljstvo s katedrama za hotelijerstvo, gastronomiju i restoraterstvo i za organizaciju rada u ugostiteljstvu; za financije s katedrama za financije, za javne financije i za kvantitativnu ekonomiju; za računovodstvo s istoimenom katedrom; za menadžment s katedrama menadžment, za kvalitetu i kontroling i za upravljanje znanjem; za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju s katedrama za mikro i makroekonomiju, za međunarodnu ekonomiju i razvoj te za međunarodna ekonomska ulaganja; za multidisciplinarna područja s katedrama za logistiku i turističke resurse, za informatiku, za kulturno-povijesnu baštinu, za poslovno komuniciranje, za poslovne strane jezike i za hranu i prehranu. Fakultet je nositelj brojnih projekata u zemlji i inozemstvu te organizator znanstvenih i stručnih konferencija i skupova. Ima razvijenu suradnju s inozemnim i domaćim visokim učilištima te znanstvenim ustanovama na području gospodarstva, hotelijerstva i turizma. Priređuje međunarodne, nacionalne i lokalne skupove. Izdavač je sveučilišnih i stručnih udžbenika, zbornika i drugih publikacija te časopisa Tourism and Hospitality Management, u suradnji s nekoliko instituta i fakulteta iz Austrije, Italije i Slovačke. U redovitu izdavačku djelatnost ubraja se i izdavanje zbornika radova dviju znanstvenih konferencija: Tourism in South East Europe (ToSEE) i Tourism and Hospitality Industry (THI). U okviru cjeloživotnog obrazovanja Fakultet organizira niz programa, od osposobljavanja za specijaliste, hotelskih domaćica i poslovnog komuniciranja na stranim jezicima, uključujući i kineski, do seminara za voditelje poslovica i turističke vodiče.

Godine 2000. Fakultet je otvorio i studijski centar u Zaboku.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Robert Matijašić, "Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija", Istarska enciklopedija, Zagreb 2005., 216-217; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, www.fthm.uniri.hr; FMTU Opatija, www.fthm.uniri.hr/files/Dokumenti/BROSURA_fmtu_HR.pdf

Slučajna natuknica

Glavina, Andrej