Diferencije

Diferencije (differenze, lat. differentae: razlika, spor), nepodijeljene parcele, odn. sporne točke duž mletačko-austr. granice u Istri. U Rašporskom kapetanatu obje su strane provodile uzurpacije na području između Lupoglava i Roča te Lanišća i Semića. Teške posljedice ostavio je spor, osobito žestok 1563–74., oko pašnjaka i šuma na planini Dober dol (Montagna Valbona) te svađa koja je 1584. izbila oko korištenja velike šume na području Muna.

Stanovnici Labina upali su 1587. na područje Lupoglava i Šumbera i spalili snopove žitarica na njivama priprijetivši da će zapaliti i sam Šumber. Na teritoriju Grimalde, sela u Kostelskom markizatu, 1542. izbio je spor između austr. sela Prviša, Boruta i Kršikle te mlet. općine Draguć. Poznat je i slučaj kada se pazinski kapetan B. Balbi tužio na markiza Kostela, koji je 1603. s naoružanim seljacima uništio njive oko Kršikle i Butonege. Zanimljiv je slučaj sela Zamaska, koje je nakon dugih sporova 1535. podijeljeno na dva dijela te se od tada u dokumentima spominje kao selo Zamask, pola mletačko, pola carsko. Granična crta prolazila je sred. sela pa se župna kuća nalazila na mletačkom, a kanonička crkva na austr. dijelu. U XVII. i XVIII.st. problematično je bilo i područje Sv. Lovreča, gdje je mlet. vlast kontradu Finidua smatrala svojom, a interesi pazinskoga kapetana poklopili su se sa željama lokalnih seljaka, koji su htjeli proširiti pašnjake i oranice. U Motovunu se 1708. rješavao spor između seljaka Muntrilja i Morlaka koji su se naselili u kontradi Brečevac, u blizini crkve sv. Martina. Muntriljska općina izgubila je time dio pašnjaka i pravo korištenja lokve Kraljice. Poč. XVIII.st. mlet. povjerenik za granice A. Fini žali se da postupno nestaju dokazi o granici: stare isprave nedostaju, međaši se nasilno uklanjaju, a seljaci koji mogu svjedočiti o postojanju granice umiru. Time se odnosi između mletačke i austr. vlasti sve više zaoštravaju. Mlet. rektori u Istri nisu za takve sporove smjeli koristiti vojsku jer je postojala opasnost od izbijanja međunarodnog sukoba, a diplomatski pregovori nikad nisu doveli do rješavanja problema.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Bertoša, Između gospodarske kategorije i socijalne napetosti (sukobi na mletačko-austrijskoj granici u Istri od XVI. do XVIII.stoljeća), Problemi sjevernog Jadrana, 1985, 5; isti, Istra: Doba Venecije (XVI.–XVIII.stoljeće), Pula 1995.