Elektroistra

Elektroistra, poduzeće za elektrifikaciju i distribuciju električne energije na području Istre, sa sjedištem u Puli, osnovano 20.XII.1950.

Raspolagalo je s 5 trafostanica od 50/10 kV, 128 trafostanica od 10//0,4 kV, 70km distributivne mreže od 50 kV, 280 km nadzemne distributivne mreže od 10 i 3 kV, 21 km kabelske distributivne mreže od 10 i 3 kV, 420 km niskonaponske nadzemne mreže i 5 km niskonaponske kabelske mreže.

U to doba u Istri je bilo elektrificirano 60% naselja. Iste je godine u Pazinu osnovan područni ured u sastavu kojega su bili jedna trafostanica od 50/10 kV i 44 trafostanice od 10/0,4 kV, jedan dalekovod od 50 kV od Črnoga Kala (Slovenija) do Savičente te dalekovod dužine 27 km od Karojbe do Slobodnoga Teritorija Trsta (STT). Poduzeće se 1954. uključilo u Zajednicu elektroprivrednih poduzeća Hrvatske (ZEPH), u koju su bila udružena sva poduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije. Do 1956. na području djelovanja poduzeća osnivali su se pogonski okruzi: Pula, Pazin, Labin, Rovinj i Motovun. Pogonski okrug Pazin imao je ispostavu Buzet, a Motovun ispostavu Poreč.

Godine 1957., prema zakonu o elektroprivrednim organizacijama, Elektroistra, poduzeće za elektrifikaciju Istre, postalo je komunalnim poduzećem za distribuciju električne energije. Svojevrstan eksperiment u organizaciji rada distributivne djelatnosti provodio se 1960-ih, pa su se pogonski okruzi Elektroistre. Pula pretvarali u ekonomske jedinice. U lipnju 1963. Elektroistri Pula pripojeno je do tada samostalno poduzeće Elektra Buje, koje je djelovalo na području općina Buje, Umag i Novigrad kao pogon sa samostalnim obračunom. Na početku 1970-ih postignuta je 100%-tna elektrificiranost područja. Od 1980. do 1990. distributivna mreža proširena je izgradnjom mnogobrojnih objekata na svim naponskim razinama i osuvremenjena mnogim tehničkim dostignućima: daljinskim upravljanim postrojenjima, mrežnim tonfrekventnim upravljanjem, prvom izvedbom optičkoga kabela u RH za povezivanje trafostanice sa središtem upravljanja za potrebe daljinskoga vođenja.

Javno državno poduzeće Hrvatska elektroprivreda (HEP) osnovano je 28.VII.1990. Od 21.XII.1994. HEP posluje kao dioničko društvo u potpunom i isključivom vlasništvu RH sa sjedištem u Zagrebu. Zadaća je tvrtke proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije te upravljanje elektroenergetskim sustavom na području Republike Hrvatske. Središta isporuke električne energije potrošačima distribucijska su područja (DP) koja posluju u sklopu jedne od temeljnih organizacijskih jedinica HEP-a pod nazivom Direkcija za distribuciju. Elektroistra Pula jedno je od 21 DP-a, a u njezinu je sastavu sedam pogona: Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Labin, Buzet i Buje. Granice DP-a podudaraju se s granicama županije. Godišnja prodaja električne energije veća je od milijun MWh. Vršno opterećenje iznosi 211,7 MW. Na 35-kilovoltnoj naponskoj razini je 7 potrošača, na 10 kV 211, ostalih gospodarskih potrošača oko 17.000, u kategoriji kućanstava 12.1471 potrošača, odnosno kupaca.

http://www.hep.hr/

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply