Prekomorske brigade NOV

Prekomorske brigade NOV, ustanovljene su u Apuliji u listopadu 1943. i nakon toga, kao i dr. prekomorske jedinice NOV-a. Imale su 26000 pripadnika, od toga više od 22000 Istrana i Primoraca. Vrhovno zapovjedništvo NOVJ uspjelo je nakon kapitulacije Italije uključiti u svoje jedinice bivše pripadnike tal. i njem. vojske, internirce, pripadnike Specijalnih bataljuna (Battaglioni speciali) i jugosl. prebjege Saveznicima (u sjev. Africi i dr.) koji su se željeli priključiti NOV-u.

Za njih je u Bariju djelovala prijamna baza. Dragovoljce nije ujedinjavala ideologija već soc. podrijetlo. Među njima je bilo oko 1800 Talijana i 450 antifašista iz dr. država. Prekomorci su bili većina u novim, tehnički zahtjevnijim postrojbama NOVJ (topništvo, zrakoplovstvo, mornarica). Prva i Druga prekomorska brigada ratovale su širom Jugoslavije, Treća je bila dio VIII. korpusa i IV. armije u djelovanju prema Trstu, Četvrta je u Monopoliju bila zadužena za logistiku, Peta je sudjelovala u oslobađanju ist. Slovenije i Ljubljane. Tijekom 20 mjeseci sudjelovale su u 120 borbenih operacija. Poginulo je 3200 njihovih boraca, ranjenih je bilo više od 7000. U jedinicama su među mnogim kult. djelatnostima organizirana i 22 pjevačka zbora.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply