Karikaturisti

Karikatura je posebna podvrsta grafičke i crtačke likovne umjetnosti, u kojoj uz vještu ruku i dobro oko valja imati oštar i duhovit um. Većinom su karikaturisti novinski, humoristični i/ili satirički, ilustratori aktualnih zbivanja i javnih osoba. Istra se može, porijeklom i/ili djelovanjem, pohvaliti s više vrsnih karikaturista, među kojima je i istaknutih slikara, poput Antuna Motike, koji je prve karikature objavljivao u pazinskom gimnazijskom listu; vrlo je zapažen bio vinjetist Gigi Vidris, Renzo Koren bio je majstor portretne karikature...

Jugoslavija - Tugoslavija u satiričkoj karikaturi Antuna Motike iz 1917.