Crnobori, Ljudevit

Crnobori, Ljudevit, dramski glumac i redatelj (Banjole, 13.I.1912 - Pula, 28.VII.2002). Nakon srednje trgovačke i dvogodišnje privatne glumačke škole kod Rade Pregarca postao je 1934. članom Drame Kazališta u Mariboru. 

Bio je glumac i redatelj u Ljubljani 1935., Mariboru 1936-41., Splitu 1941., Dubrovniku 1942., te u Banjoj Luci 1943-44., a potom je otišao u partizane i postao članom kaz. družine ZAVNOBiH-a. Nakon rata bio je angažiran u Sarajevu do 1951., u Trstu 1952., Puli 1953-63., Osijeku 1963-66. i Mostaru 1966-69. U Puli je djelovao kao glumac i povremeno redatelj, s nekoliko zapaženih ostvarenja. Od 1970. do 1972. bio je direktor Narodnoga kazališta u Puli, koje je tada zatvoreno, a ansambl ukinut.

R., Istarska enciklopedija