Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri

Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, skup znanstvenoistraživačkih i edukativnih centara koji je Sveučilište u Zagrebu utemeljilo 25.VI.1992. na Brijunima radi sustavnijega predstavljanja hrvatske znanosti, odabira i promicanja međunarodnog istraživačkog i nastavnoga rada u Hrvatskoj te poboljšanja međusveučilišne i akademske suradnje u svijetu. 

Centar Motovun započeo je s radom 26.XI.1993. osnivanjem i djelovanjem Međunarodnoga istraživačkoga centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu i Studijskoga centra za arhitekturu. Centar Brijuni-Medulin započeo je s radom 23.XII.1994. osnivanjem i djelovanjem Međunarodnoga istraživačkoga centra za arheologiju Brijuni-Medulin Sveučilišta u Zagrebu. U centrima se redovito održavaju znanstveni skupovi, simpoziji, seminari, tečajevi, savjetovanja i interdisciplinarni konzultativni sastanci s radionicama i terenskim edukativnim radom.

LIT.: M. Jurkić, Organization and activity of the International Centre of Croatian Universities in Istria 1994-1995, Histria Antiqua, 1995, 1; isti, Ustrojstvo i dvogodišnje djelovanje Međunarodnog središta hrvatskih sveučilišta u Istri, Sveučilišni vjesnik, 1996, 2-3.
M. Jurkić, Istarska enciklopedija