Leobenski preliminarni mir

Leobenski preliminarni mir, primirje potpisano između Francuske i Austrije 18.IV.1797. u Leobenu, na rijeci Muri, u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, na temelju kojega je u listopadu iste godine zaključen Campoformijski mir

Leobenskim preliminarnim primirjem Austrija je Francuskoj ustupila Belgiju i Lombardiju, a u zamjenu dobila dio mletačke Terraferme, Istru i Dalmaciju. Odluka o tomu komu će pripasti lijeva obala rijeke Rajne odgođena je za mirovni kongres. Prethodni dogovori mira u Leobenu zapravo su obavljeni na štetu neutralne Mletačke Republike jer je Austrija na mletačkom području dobila kompenzacije za područja koja je dala Francuskoj.

S. Bertoša, Istarska enciklopedija