Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

L. Adamović, Die Pflanzenwelt der Adrialänder, Jena 1929; S. Horvatić, Istraživanje vegetacije u Istri god. 1948, Ljetopis JAZU, 1949; isti, Biljnogeografski položaj i raščlanjenje našeg primorja u svjetlu suvremenih fitocenoloških istraživanja. Acta botanica croatica, 1963, 22; T. Wraber, Kratek prispevek odeje v Slovenski Istri, Proteus (Ljubljana), 1968, 30; N. Šegulja, Vegetacija sjeveroistočnog dijela Labinštine u Istri, Acta botanica croatica, 1970, 29; I. Šugar, Novi pogledi na biljni pokrov i na biljnogeografsku raščlanjenost Istre, ibid., 1984, 43; L. Poldini, La Vegetazione del Carso Isontino e Triestino, Trieste 1989; I. Šugar i dr., Forêts thermophiles de chêne pubescent et de molinie (Molinio-Quercetum pubescentis Šugar 1981) dans la zone limitrophe de Croatie et de Slovenie, Biološki vestnik (Ljubljana), 1995, 3–4.