Ostaci ljetnikovca pićanskih biskupa u Gračišću, pogled s južne strane, (preuzeto s https://mapio.net/pic/p-43023998/?utm_content=cmp-true)

ljetnikovac pićanskih biskupa u Gračišću

Ljetnikovac pićanskih biskupa bio je smješten u samom središtu Gračišća.

Od njihove ljetne rezidencije sačuvana je kapela sv. Antuna Padovanskog, koju je 1381. izgradio majstor Almerigo, a 1486. obnovio pićanski biskup Paskazije, rodom iz Gračišća. Sačuvan toranj i prolaz te kapela sv. Ante Padovanskog funkcioniraju kao jedinstven objekt. Prolaz i danas služi kao komunikacija između sjevernog i južnog dijela Gračišća. Biskupski dvor dao je porušiti 1570. pazinski zapovjednik Areardi kako bi se sagradila kašća - skladište za prikupljanje žita, crkvene desetine.

Kapela, toranj i predvorje građeni su od sivog vapnenca pravilno oblikovanog i poslaganog u pravilne pojaseve iste širine. Sjeverni zid tornja te vanjska strana sjeverozapadnog zida predvorja građeni su od grubo klesanog kamena lomljenca povezanog žbukom. Na južnom pročelju dva su veća i jedan manji prozor šiljastog luka s mrežištem, dok zapadni dio građevine ima širok prolaz nadsvođen segmentnim lukom iznad kojeg je s jedne strane kvadratična bifora šiljasto lučno završena, a s druge ploča s latinskim nazivom i grbom biskupa Paskazija. Jednobrodna građevina u tlocrtu je pravokutnog oblika. Svod crkve je bačvast sa šiljastim susvodnicima, po kojem je razapeta dekorativna mreža rebara s rombnim i romboidnim poljima u tri jarma. Apsida crkve povišena je za jednu stubu, ima zvjezdast svod, a od lađe crkve odvojena je nisko segmentiranim trijumfalnim lukom. Svod apside konstruiran je kao pravilna osmerokraka zvijezda. Zidovi lađe podijeljeni su okomito s po dva polustupa, pri samom vrhu sa skošenim bazama.

Prilikom obnove kapele otkrivena su dva posvetna križa različitog oblika oslikani crvenom bojom te glagoljski natpis slijedećeg sadržaja: "Pop Bartv(a)l ...rekoh mašu Žv(anu...);Juri Badenko 1540. totu biše.(15.-16.)". U apsidi kapele nalazi se kameni barokni oltar s palom sv. Antuna Padovanskog, a sa strane marmoriranog retabla kameni su kipovi sv. Sebastijana i sv. Franje.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Josip Šiklić, "Crkve u Gračišću", Gračaški zbornik, 2002., 168-169.