Šonje, Ante

Šonje, Ante, arheolog (Novalja, 10.V.1917. – Pula, 5.II.1981.). Školovao se u Novalji, Senju i Zadru, a 1952. u Zagrebu je diplomirao arheologiju i povijest umjetnosti, te 1965. doktorirao tezom Sakralna arhitektura Poreštine od njenog početka do kraja srednjeg vijeka (objavljeno kao knjiga Crkvena arhitektura zapadne Istre, 1979).