Arheološki muzeji i zbirke

Arheološki muzeji i zbirke, muzeološke ustanove koje čuvaju, obrađuju i izlažu arheološku građu, tj. materijalnu kulturu od prapovijesti do početka srednjega vijeka. Najstarija poznata zbirka arheol. spomenika u Istri nastala je na poč. XIX. st. u Puli kada su svi kameni spomenici (reljefi, skulpture i natpisi) pohranjeni u Augustov hram u obliku lapidarija-spremišta, pa su tako fizički bili zaštićeni.