Jardas, Ivo

Jardas, Ivo, učitelj i etnograf (Marčelji kraj Rijeke, 15.VIII.1888 – Zagreb, 16.IX.1978). Završivši osnovno obrazovanje u Viškovu (Sv. Matej) i Kastvu, nekoliko je godina radio kao radnik i rudar u SAD-u (1903–08). Nakon povratka završio je 1913. učiteljsku školu.

Bio je učitelj u zaselku Martinčići kraj Grožnjana 1913–14. te je usput skupljao etnogr. gradivo (pjesme, priče, poslovice, izreke i običaje). U austr. zatvoru bio je 1914–17. radi isticanja hrv. zastave na rođendan V. Spinčića. Potom je radio u Sv. Mateju (Viškovo) i Kantridi, nakon čega je pobjegao u Jugoslaviju. Radio je u Hrvatskome zagorju, gdje je na njega utjecao etnomuzikolog Vinko Žganec, zatim u Dugome Selu, Jastrebarskome, Zagrebu te u Lokvama, gdje je bio škol. nadzornik, a nakon II.svj. rata do umirovljenja 1951. ponovno u Zagrebu. Nastavio je djelovati u društvu Naša djeca i sređivao je prikupljeno etnogr. gradivo. Objavio je opsežni rad Kastavština, građa o narodnom životu i običajima u kastavskom govoru (Zbornik za narodni život i običaje, 1957, 1994) te djelo Po grožnjanskom krasu: ljudi, običaji, folklor (1971).

 

LIT.: J. Ćiković, Prosvjetno i etnološko djelo Ivana Jardasa (1888–1978), Pazinski memorijal, 1991, 16; D. Munić, Barba Zvane Halubjan Matijašev od Marčelji, Zbornik Kastavštine, 1999, 7.

R., Istarska enciklopedija