Vinež

Vinež, prigradsko naselje urbanizirane cjeline Labina, nekad malo rudarsko mjesto kraj Labina (45°6′N; 14°6′E; 220m nadm. vis.); 1157st. (2001). Njegov je osnutak vezan uz pojavu rudarstva.