Kloštar

Kloštar, naselje 10 km istočno od Vrsara (45°9′N; 13°40′E; 117 m nadm. vis.); 42 st. (2001), općina Vrsar. Nalazi se na županijskoj cesti za Vrsar koja se iznad vrha Limskoga zaljeva (kanala) sa sjeverne strane odvaja od državne ceste Pula–Trst (D 21). Stanovnici se bave poljodjelstvom i stočarstvom.