Ziliotto, Baccio

Ziliotto, Baccio, povjesničar (Trst, 10.I.1880 – ?, 22.X.1961). Studirati je počeo 1899. u Beču, a sljedeće godine prešao je u Graz, i diplomirao klas. jezike i talijanski.