Mornarička crkva u Puli

Mornarička crkva u Puli (njem.: Marinekirche, tal.: Chiesa della Marina), danas župna crkva Gospe od Mora. Glavna pomorska luka Austro-Ugarske monarhije imala je krajem 19. stoljeća oko 32 tisuće stanovnika pa se zbog velikog broja osoblja javila potreba za mornaričkom crkvom. Kamen temeljac postavljen je 28. lipnja 1891. godine, čemu je prisustvovao i car Franjo Josip I.