Jambrošić, Radoslav

Jambrošić, Radoslav, glazbenik, skladatelj i slikar (Varaždin, 9. ožujka 1922 – Pula, 28. prosinca 2007). Osnovnu školu pohađao u Varaždinu, tijekom koje je učio svirati violinu, a srednju školu u Zagrebu. Godine 1936. upisao je Vojnu muzičku školu u Vršcu, te ju završio 1940. godine. Muzičku akademiju u Beogradu upisao je 1951. godine u klasi profesora Miodraga Vasiljevića i Petra Bingulca, a paralelno je studirao na beogradskoj Akademiji primjenjenih umjetnosti.