Pasquinelli, Maria

Pasquinelli, Maria, učiteljica i pristaša fašističkoga pokreta (Firenca, 16.III.1913 - Bergamo, 3.VII.2013). Diplomirala je razrednu nastavu, a kasnije se obrazovala na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Bergamu. Pohađala je Školu fašističke mistike te se 1933. upisala u Nacionalnu fašističku stranku.

Otputovala je u Libiju 1940. kao volonterka bolničarka Crvenoga križa. Sljedeće godine napustila je bolnicu u El Abiaru s namjerom da se bori na fronti, međutim otkrivena je i vraćena u domovinu. Upućena je u Split 1942. gdje je predavala talijanski i u međuvremenu prikupljala dokumentaciju koja će joj kasnije poslužiti za prijavu raznih zločina. Borila se oko ustanovljenja blokade za obranu i očuvanje talijanstva na istočnoj granici. U svrhu prikupljanja podataka o zločinima u Istri otputovala je 2.III.1945. u Poreč, Pazin i Pulu. Bila je u stalnomu bijegu od jugoslavenskih (OZNA-e) i njemačkih tajnih agenata. Dana 10.II.1947. trima hicima iz pištolja ubila je generala Roberta de Wintona, komandanta britanskoga garnizona u Puli. U džepu je imala papir na kojemu je opisala razloge svojega postupka. Prvotnu smrtnu kaznu Saveznički sud je pretvorio u doživotnu, no ipak je M. Pasquinelli izašla na slobodu 1965., iselila u Bergamo i ondje ostala do kraja života.

 

U.