Bratulić, Vjekoslav

Bratulić, Vjekoslav, povjesničar (Veli Ježenj kraj Pazina, 23.III.1911 - Rijeka, 2.I.1995). Gimnaziju je pohađao u Pazinu, a nakon emigracije iz Istre živio u Karlovcu. U Zagrebu je 1936. diplomirao i 1937. doktorirao iz prava. 

U studentskim danima objavio je rad o Šimunu Bratuliću (1936) te djelovao u Istarskom akademskom društvu (tajnik pa predsjednik), a bio je i tajnik Društva Istra u Zagrebu. Od 1945. do 1947. sudjelovao u radu Komisije za razgraničenje Jugoslavije i Italije. Zatim je radio u drž. ustanovama, a od 1952. u Jadranskom institutu JAZU (danas Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU) u Rijeci, gdje je stekao zvanje znan. savjetnika, i bio njegovim ravnateljem od 1954. do umirovljenja 1980. Bio je također dugogodišnjim predsjednikom Povijesnoga društva u Rijeci i gl. urednikom njegova Jadranskoga zbornika. Dobitnik je Nagrade grada Rijeke za životno djelo (1981) i dr. priznanja. Objavio je radove o polit., prav., etn. i kult. povijesti Istre: Rovinjsko selo (1959), Dokumenti o obrani i istrebljenju hrvatskih škola u Istri pod Italijom (1955), Urbari pazinskog feuda (XVI.st.), I-II, (1964-65), Politički sporazumi Hrvatsko-slovenskog kluba zastupnika u Istarskom saboru (1884-1901) (1967), Vincenzo Morosini IV. Catastico generale dei boschi della Provincia dell'Istria (1775-1776), Terminazione de C.E. sopra boschi. Naredjenje P. K. varh dubravah (1777), 1980.

LIT.: D. Munić, Dr. Vjekoslav Bratulić (1911-1995) (In memoriam), Vjesnik Istarskog arhiva, 1994/95, (1998), 4-5.
D. Munić, Istarska enciklopedija