Bratulić, Šimun

Bratulić, Šimun, pavlinski redovnik i biskup (Glavica kraj Svetoga Petra u Šumi, oko 1550 – Ižakovci kraj Čakovca, 4.V.1611). Mlad je stupio u pavlinski red, temeljnu izobrazbu stekao je u samostanu u rodnome mjestu, a filozofiju i teologiju studirao je u Rimu kod isusovaca, potom je brzo napredovao u hijerarhiji pavlinskog reda.

Nakon visokih dužnosti u nekoliko samostana, izabran je 1591. za vrhovnoga poglavara pavlinskoga reda, a stolovao je u Lepoglavi. Sudjelovao je u bitkama kraj Kanjiže u Austrijsko-turskom ratu 1593–1606., a 1598. postao je srijemskim biskupom (papa ga je potvrdio 1601). Kralj Rudolf II. potom ga je proglasio zagrebačkim biskupom, a papa ga je potvrdio 13.IX.1604., te mu dopustio da istodobno obnaša i dužnost poglavara pavlinskoga reda. Kao biskup je u Zagrebu proširio Biskupijsko sjemenište, a 1606. pomogao je isusovcima da osnuju na Griču svoj kolegij i zatim gimnaziju. U duhu katoličke obnove borio se protiv protestantizma u svojoj biskupiji.

LIT.: V. Bratulić, Šimun Bratulić (? – 1611), Jadranski zbornik, 1973–75, 9.
J. Bratulić, Istarska enciklopedija