Istria, L', tjednik

Istria, L', tjedne novine koje su od 1.I.1882. do 19.XII.1903. izlazile u Poreču. Glavni urednik bio je Marco Tamaro, tajnik pokrajinskoga Istarskog sabora, a oko sebe okupljao je ugledne suradnike: C. Combija, T. Lucianija, Paola Tedeschija, Giovannija Moisea, Domenica Lovisata, F. Glezera, F. Salatu i dr. 

 

Početku izlaženja lista pridonijela je činjenica što je u Poreču bilo sjedište Istarskoga sabora, a 1875. u nj se iz Rovinja preselila i tiskara Coana. List je u polit. usmjerenju bio nastavak koparskoga L'Unione, a predstavljao je poglede tal. liberalnoga kruga objavljujući članke iz istar. zavičajne povijesti, poljodjelstva, industrije i trgovine. Prigodno je obilježavao godišnjice, pisao o istaknutim Istranima i dobro se uklopio u porečki i istar. život djelujući usporedno s La Provincia dell'Istria.

LIT.: S. Cella, Giornalismo e stampa periodica in Istria, AMSI, 1956, 4; L. Giuricin, La stampa periodica in Istria (dalle origini ai giorni nostri), Pazinski memorijal, 1970, 2; M. Bogneri, La stampa periodica italiana in Istria (1807-1947), Trieste 1986.
M. Budicin, Istarska enciklopedija