Sironić, Vladimir

Sironić, Vladimir, novinar, kulturni i prosvjetni radnik, prevoditelj (Trviž kraj Pazina, 14.VI.1894 - Pula, 13.II.1985). Studij bogoslovije u Gorici napustio je poslije mature u Pazinu 1912. i upisao studij prava u Zagrebu.