Borme, Antonio

Borme, Antonio, prosvjetni djelatnik (Trst, 20.I.1921 – Rovinj, 6.VIII.1992). Studirao je na Sveučilištu u Padovi i diplomirao 1943. God. 1945. imenovan je ravnateljem realne gimnazije u Rovinju, gdje je postao članom gradskoga NOO-a na dužnosti povjerenika za prosvjetu i kulturu. Obnašao je dužnost inspektora za tal. škole Zone B Slobodnoga Teritorija Trsta (1946–52).