Unione Italiana

Unione Italiana (Talijanska unija), društveno-polit. organizacija tal. etničke zajednice. Osnovana je kao Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume u Zalezini kraj Labina 1944., na inicijativu KP Hrvatske, kako bi se među istarsko-kvarnerskim Talijanima ojačala potpora politici priključenja Istre Hrvatskoj.

Njezino se djelovanje temeljilo na jamstvima o manjinskoj autonomiji koja su ZAVNOH i AVNOJ dali u rujnu i studenom 1943. Neposredno nakon II. svj. rata Unija je provodila drž. politiku i ograničila se na kult. djelatnost. Poratna su iseljavanja značajno smanjila brojnost tal. zajednice i otežala djelovanje Unije: zatvorene su brojne školske i predškolske ustanove, kult. društva i čitaonice, smanjena izdavačka (Edit) i novinska djelatnost. Stanje se promijenilo 1960-ih kad je, potaknuta novim saveznim ustavom i otvaranjem prema nac. manjinama, postupno jačala aktivnost na svim poljima, od političkoga do kulturno-umjetničkoga. Istodobno je ojačana unutarnja struktura Unije i započela je čvrsta suradnja s kult. ustanovama iz Italije. Od 1964. na pokretanje svih vidova djelatnosti povoljno je utjecala suradnja s Narodnim sveučilištem u Trstu (Università Popolare di Trieste). Obnova se očitovala osobito u obrazovanju: porastao je broj upisanih u prve razrede osnovnih škola, osnovane su putujuće knjižnice, uvozile su se knjige. Osnovan je Circolo dei Poeti, Letterati ed Artisti, pokrenut časopis La Battana, natječaj Istria Nobilissima i osnovanCentar za povijesna istraživanja u Rovinju (Centro di Ricerche Storiche). U kontekstu razvoja samoupravnoga socijalizma novi je smjer 1971. zahtijevao potpunu autonomiju Unije u rješavanju problema iz svih područja društv. djelovanja i života tal. zajednice te da Unija nema samo kulturnu i folk. ulogu. Zbog takve je politike 1974. smijenjen njezin predsjednik A. Borme. Tek potkraj 1980-ih, kad je nastao pokret Gruppo 88, počela je političko i kult. buđenje, dijalog između članova Unije i tal. zajednice kao cjeline. Raspravljalo se o ulozi Unije, instrumentalizaciji tal. zajednice i različitim strujama unutar nje, a došlo je i do Bormeove rehabilitacije. Nakon uvođenja višestranačja 1990. Unija je ustrojena na pluralističkim načelima. Kao Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume prestaje djelovati 1991., kada je preimenovana u Unione Italiana. Sjedište joj ostaje u Rijeci, a brine se o tal. manjini u Hrvatskoj i Sloveniji. Početkom 1990-ih za Uniju počinje novo razdoblje, osnovane su nove lokalne zajednice Talijana, a suradnja s Italijom proširena je na gospodarstvo, graditeljstvo i dr. područja.

http://www.unione-italiana.hr/

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply