Krmpotić, Mario

Krmpotić, Mario, pravnik, izdavač, političar (Trst, 25.III.1889 - Beograd, 24.I.1962). U Trstu je završio njem. osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je filozofiju u Beču, a po povratku u Pulu uključio se u obiteljske tiskarsko-izdavačke projekte (J. Krmpotić). 

Od 1913. bio je vlasnik, direktor i gl. urednik dnevnoga lista Polaer Tagblatt. Pokretač je i urednik, a poslije i vlasnik dnevnika Hrvatski list. Obiteljska kuća Krmpotića u Puli, tadašnjoj Šišanskoj 24 (danas Zagrebačka), u kojoj su se uređivala i tiskala dva dnevna lista, bila je cijeloga rata, a osobito ujesen 1918., središtem polit. života, okupljanja Hrvata i predstavnika drugih slav. naroda. U kolovozu 1918. u Ljubljani je sudjelovao na konferenciji polit. predstavnika Čeha, Poljaka, Slovenaca, Hrvata i Srba o stvaranju njihovih novih država, gdje je stvoreno prvo regionalno Narodno vijeće za Sloveniju, Trst i Istru. Poslije toga u Zagrebu je sudionik nastavka polit. dogovora o budućnosti slav. naroda izvan Austro-Ugarske. Kao član puljskoga Narodnoga vijeća u središtu je ključnih događaja 31.X.-5.XI.1918., uključujući preuzimanje i organizaciju civilne vlasti i ratne mornarice. Pod tal. vlašću interniran je na Sardiniji, a potom se sklonio u Ljubljanu, odakle je 1921. otišao u Beograd. Tamo je 1921-28. studirao pravo, te je radio u Ministarstvu socijalne politike. Umirovljen je 1941., a reaktiviran 1945; radio je u Ekonomskom institutu FNRJ, a zatim u Institutu društvenih nauka. Prikupio je opsežnu građu za studiju o J. Dobrili i razvitku Pule 1900-16. U njegovoj je ostavštini i rukopis uspomena.

M. Urošević, Istarska enciklopedija