Krmpotić, Josip

Krmpotić, Josip, tiskar i nakladnik (Stupnik kraj Zagreba, 1.III.1864 - Beograd, 21.VI.1949). Sudjelovao je u organiziranju protumađarskih demonstracija 1884. zbog čega je protjeran iz Zagreba te se morao preseliti u Trst. Ondje je surađivao s novinama Naša Sloga i Edinost te radio kao slagar u tiskari. 

Životni ga je put 1898. odveo u Pulu gdje je postao upraviteljem prve hrvatske tiskare, koju je samo dvije godine kasnije vlasnik Andrej Gabršček iz Gorice prodao konzorciju Tiskara Josip Krmpotić i drug. Tvrtka ulazi u svoje zlatno doba i ubrzano napreduje nakon preuzimanja tiskarskih poslova za austrougarsku Ratnu mornaricu. Od 1899. do 1906. poduzeće je izdavalo tjednik Naša Sloga. U sklopu novoosnovane vlastite tiskare 1903. Krmpotić se bavio i nakladništvom: izdavao je socijalističke novine "Il Proletario", a od 1906. do 1918. izdavao je dnevnik na njemačkom jeziku „Polaer Tagblatt". Godine 1915-18. izdavao je prvi hrvatski dnevnik u Istri, „Hrvatski list". Tiskara se bavila objavljivanjem knjiga hrvatskih autora poput V. Nazora, A. Tentora, M. Brajše Rašana i dr. Krmpotićevo tiskarsko poduzeće objavljivalo je i knjige na njemačkom jeziku po narudžbi austrougarske Mornarice. Godine 1917-18. tiskara je izdavala dnevnik na talijanskom jeziku „Il Gazzettino di Pola". Mijo Mirković (Mate Balota) piše da je njegova kuća od 1915. do 1918. bila središte hrvatskog pokreta u Puli. U studenom 1918. Pulu zaposjeda Italija, Hrvatski je list zabranjen a Krmpotić interniran na Sardiniji. Po povratku iz internacije otišao je obitelji u Domžalama. Kupio je tiskaru koja je bankrotirala 1927. te nakon toga odselio u Beograd gdje je živio njegov sin Mario. Za političke zasluge odlikovan je 1922. Redom sv. Save.

 

U.