Spodnje Škofije

Spodnje Škofije (do 1954. Škofija; tal. Valmarin), naselje duž ceste 7 km sjeveroistočno od Kopra (45°34′N; 13°48′E; 75m nadm. vis.); 1221 st. (2002), općina Kopar. Nalaze se na sedlu između Miljskih brda na zapadu (najviši vrh Kaštelir, 244 m) i Tinjana (vrh na 374 m) na istoku. Na okolnim su padinama zaseoci: Buža, Forteca, Moretini, Reber, Risoti i Valmarin/Križišče.