Bratulić, Šimun

Bratulić, Šimun, pavlinski redovnik i biskup (Glavica kraj Svetoga Petra u Šumi, oko 1550 – Ižakovci kraj Čakovca, 4.V.1611). Mlad je stupio u pavlinski red, temeljnu izobrazbu stekao je u samostanu u rodnome mjestu, a filozofiju i teologiju studirao je u Rimu kod isusovaca, potom je brzo napredovao u hijerarhiji pavlinskog reda.