Mlakar, Štefan

Mlakar, Štefan, arheolog (Leskovec kraj Ptuja, Slovenija, 6.XII.1913 – Pula, 24.VIII.2001). Klasičnu filologiju i arheologiju diplomirao je u Ljubljani, a poslije prvoga radnog iskustva u različitim dijelovima Jugoslavije 1948. došao je u Istru.