Riedl, Pavao

Riedl, Pavao, drvorezbar i kipar (?, 1725 - nakon 1776). Pavlinskomu redu pristupio je kao brat laik 1753. Podrijetlom iz alpske ili podalpske regije, Riedl je u Istru i Hrvatsko primorje došao kao zreo kipar, donoseći tradiciju baroknoga kiparstva sr. Europe. Djelovao je 1746-76.