Mestrovich, Ezio

Mestrovich, Ezio, novinar i književnik (Brdo kraj Rijeke, 21.IV.1941 - Rijeka, 24.III.2003). Po završetku talijanske gimnazije u Rijeci diplomirao je komparativnu književnost u Zagrebu. 

Već 1961. zaposlio se u EDIT-u kao korektor, a zatim je radio novinarske poslove. U redakciji lista La Voce del Popolo uređivao je kulturnu rubriku, 1979-85. bio je glavni urednik Panorame, a 1985-90. dnevnika La Voce del Popolo. Potom je bio direktor EDIT-a. Dobitnik je novinarske nagrade Zlatno pero, a više je puta nagrađivan u natječaju Istria Nobilissima. Autor je knjige Dizionario Fiumano passato minimo (2001) i romana A Fiume, un'estate (2001), prevedenoga na hrvatski (U Rijeci, jednog ljeta,2003). Bio je član predsjedništva Talijanske unije, član Saborske komisije za pitanja manjina, a potom član komisije Vladina Ureda za manjine. Svojim je opusom ostavio dubok trag u kulturi talijanske zajednice u Rijeci, Istri i šire.

R., Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE