Psaltir

Psaltir, zbirka psalama, starozavjetnih religioznih pjesama. Ukupno ih je 150, a pretežno se pripisuju kralju Davidu. Preuzela ih je kršćanska liturgija. Javljaju se u posebnoj knjizi ili su raspoređeni u brevijaru, časoslovu.