Brtonigla

Brtonigla (tal. Verteneglio), naselje kraj Buja (45°23′N; 13°38′E); 827st. (2001); sjedište općine. Nalazi se u brežuljkastu krajoliku, na 141m visokom uzvišenju, uz cestu Buje – Novigrad. Stanovnici se bave poljoprivredom na plodnim površinama u okolici, osobito povrtlarstvom, vinogradarstvom, vinarstvom (vinske ceste), a u novije se doba razvija seoski turizam, obrt i sitno poduzetništvo.