Bulešić, Miroslav

Bulešić, Miroslav, svećenik (Čabrunići kraj Savičente, 13.V.1920 – Lanišće, 24.VIII.1947). Nakon koparskoga sjemeništa i bogoslovije u Gorici, studirao je na Gregoriani u Rimu, gdje je postigao bakalaureat iz teologije (1943). Za svećenika je zaređen u Savičenti (Svetvinčenat) 11. IV. 1943. Službovao je u Baderni (1943–45), upravljajući i Sv. Ivanom od Šterne i Muntriljem, zatim u Kanfanaru (1945–47), te je bio profesor i podravnatelj u pazinskome sjemeništu (1946–47).