Mikolić, Mario

Mikolić, Mario, povjesničar, diplomat (Karojba, 24.III.1937. - Pula, 28.VIII.2016.). Četverogodišnju pučku školu završio je u rodnome mjestu, osmogodišnju klasičnu gimnaziju s velikom maturom u Biskupskom sjemeništu u Pazinu, a potom i Gimnaziju "Otokar Keršovani" (danas Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile) u Pazinu. Diplomirao je u veljači 1974., na Odsjeku opće i nacionalne povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1996. i doktorirao s temom Istra u politici susjednih zemalja i velikih sila nakon kapitulacije Italije. Godine 1965. postao je kustos u Muzeju narodne revolucije Istre (danas Povijesni i pomorski muzej Istre) u Puli, a zatim prelazi u Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske kao samostalni politički radnik. Istovremeno obnaša društvene funkcije: bio je vijećnik Skupštine općine Pula (izabran u Mjesnoj zajednici Mirna), predsjednik Kulturno-prosvjetne zajednice općine Pula, predsjednik KUD-a "Matko Brajša Rašan", član Predsjedništva Republičke samoupravne interesne zajednice (RSIZ) u oblasti kulture, predsjednik Povijesnog društva Istre i dr. S mjesta samostalnog političkog radnika upućen je u Savezni sekretarijat za vanjske poslove u Beogradu. Poslije šestomjesečnih priprema imenovan je 1977. prvim tajnikom jugoslavenskog veleposlanstva u Mogadishuu u Somaliji. Vratio se 1981. te je do raspada Jugoslavije živio i radio u Beogradu. U međuvremenu je bio savjetnik veleposlanstva SFRJ u Londonu. Po povratku unaprijeđen je u zvanje opunomoćenog ministra i postavljen za šefa diplomatskog protokola Ministarstva vanjskih poslova (MVP).