Cherini, Aldo

Cherini, Aldo, pravnik, povijesni istraživač i pisac, crtač (Kopar, 7.II.1919. - Trst, 11.XII.2010.). U rodnom gradu završio je klasičnu gimnaziju Carlo Combi, a u Trstu diplomirao pravo. U Kopru je radio kao savjetnik radnog prava, a bio je aktivan u mnogim lokalnim udrugama i klubovima: u veslačkom klubu Libertas (i kao natjecatelj), speleološkom društvu, gradskom orkestru (svirao je drugu violinu)... a isticao se i slikanjem i crtanjem. U Drugom svjetskom ratu bio je, s činom poručnika, u motoriziranim postrojbama pješaštva talijanske vojske. 

Iz Kopra se s obitelji odselio 1952. u Trst. Još u mladosti zanimao se za zavičajnu i pomorsku povijest te grboslovlje, a objavio je više knjiga: Capodistria (Trst 1996.), Le famiglie di Capodistria. Notizie storiche ed araldiche (s Paolom Griom, Trst 1998.), Bassorilievi araldici ed epigrafi di Capodistria. Dalle origini al 1945 (s P. Griom, Trst 2001.), Il mare di Trieste e dell'Istria. Aspetti minori o poco conosciuti di storia, vita e letteratura marinara tra il 1800 e la seconda metà del 1900 (s Paolom Valentijem, Trst 2004.). Objavio je brojne članke u više povijesnih zbirki, a u vlastitom izdanju 80-ak brošura i studija pretežno povijesne i pomorske tematike, mnoge od kojih je sam ilustrirao. Više stotina radova izašlo mu je i u raznim časopisima i novinama (La SvegliaIl PiccoloDifesa AdriaticaL'Arena di PolaVoce GiulianaLa Porta OrientaleAtti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria). Njegovo opsežno viđenje desetljeća koparskog života od dolaska partizana 1.V.1945. do masovnog odlaska građana 1955.-56. (nakon definitivnog pripojenja Kopra Jugoslaviji) objavljeno je kao dodatak La Sveglie pod naslovom Dieci anni di potere slavo e fine della città di Capodistria 1945-1955. Morte al fascismo - libertà ai popoli (Trst 2004.). Većina njegovih crteža starih koparskih veduta sakupljena je i objavljena u Il Taccuino degli Schizzi (2000.). Za višedesetljetna povijesna istraživanja, prikupljanje dokumenata i spisa, majstorske crteže i ukupni doprinos kulturnopovijesnoj dimenziji Istre ezulski Savez Istrana (Unione degli Istriani) dodijelio mu je 2008. nagradu Histria Terra.

LIT.: Aldo Cherini, Istriani illustri, http://www.istrianet.org/istria/illustri/cherini; Bibliografia di Aldo Cherini, http://www.cherini.eu/bibliografia.htm.
Ur. (G. Prodan)
Posljednja promjena: 14. 12. 2018.

http://www.cherini.eu