Pavić, Ivan

Pavić, Ivan, svećenik i crkveni pisac (Premantura, 4.I.1898 - Premantura, 13.IX.1992). Rođen u siromašnoj seljačko-ribarskoj obitelji. Hrvatsku pučku školu polazio u rodnome mjestu, a talijansku gimnaziju u Puli i Kopru. Godine 1916-18. bio je na ratištu u Rusiji i Rumunjskoj. Teološku izobrazbu stjecao u Udinama i Gorici (Gorizia), gdje je potkraj 1921. zaređen za svećenika.