Čakavsko narječje u Istri

Čakavsko narječje u Istri, skupina dijalekata čak. narječja hrvatskoga jezika koji su se razvili i udomaćili u Istri. Prije migracija izazvanih prodorom Osmanlija na Balkan u XIV.st u Istri su postojala dva autohtona čak. dijalekta: ekavski, u kojem se razlikuju središnjoistarski i sjeveroistočni istarski, s pazinskim, labinskim, žminjskim i boljunskim govorima, te buzetski dijalekt.