Malecki, Mieczyslaw Bronislaw

Małecki, Mieczysław Bronisław, dijalektolog (Mielec, Poljska, 1903 - Kłodzko, 1946). Na Jagiełłońskom sveučilištu 1923-27. studirao je poljsku i slavenske književnosti i romanistiku. U sklopu razmjene s Jugoslavijom, 1927-29. obavljao je različita dijalektološka istraživanja u Hrvatskoj na kojima se temelji njegova doktorska disertacija Cakawizm i mazurzenie (1927), što ju je Poljska akademija znanosti objavila pod izmijenjenim naslovom Cakawizm z uwzględnieniem zjawisk podobnych. Istraživanja istarskih ikavsko-ekavskih, cakavskih i ćićkih govora te prvu njihovu klasifikaciju i opis objelodanila mu je 1930. Poljska akademija znanosti pod naslovom Przegląd słowiańskich gwar Istrji

God. 1929-35. bio je viši asistent na Studiju slavenskoga jezikoslovlja (Seminarium Językoznawstwa Słowiańskiego), zatim suradnik Povjerenstva za jezik Poljske akademije znanosti. Također je 1932-33. proučavao makedonske dijalekte u Grčkoj, 1933-34. provodio filološka istraživanja u Jugoslaviji, a 1934. u Rumunjskoj. God. 1935-37. bio je višim asistentom na Studiju za poredbenu gramatiku, potom izvanrednim profesorom za južnosl. filologiju. Zajedno s profesorima Jagiełłońskoga sveučilišta 1941. uhićen je i prebačen u koncentracijski logor Sachsenhausen, potom u Dachau. Tijekom rata surađivao je u radu tajnoga Jagiełłońskoga sveučilišta i prikupljao materijal za rječnik njemačkih posuđenica u poljskom jeziku. Od 1945. bio je profesorom na Jagiełłońskome sveučilištu na novoosnovanoj Katedri za slavensku dijalektologiju te članom Akademije. Pokrenuo je Biblioteku slavenskoga studija. Uz mnogobrojne radove o poljskoj i slavenskoj dijalektologiji i povijesti jezika, o istarskim govorima također je objavio radove: Naseljavanje Slavena u Istri u svjetlu lingvističkih istraživanja (izlaganje na I. međunarodnom kongresu slavista u Pragu, 1929); Govor Ćića i njihovo podrijetlo; Praslavenski /ĕ/ u ikavsko-ekavskim dijalektima srednje Istre; O podjeli govora Krka.

Na slovenskom području razlikovao je dva govora: jugozapadni pomjanski, koji je u razvitku monoftonga srodniji hrvatskim istarskim govorima, i sjeveroistočni dekanski govor, koji je u razvoju diftonga i samoglasničke redukcije čisto slovenski.


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Małecki, Slavenski govori u Istri, Jadranski kalendar, Zagreb 1935; J. Rusek, Život i djelo Mieczysława Małeckoga, Riječ, 2002, 1.

Slučajna natuknica

Trevisan, Venerio