Podlabin

Podlabin (tal. Pozzo Littorio, Piedalbona), novi rudarski dio Labina, smješten na velikoj vapnenačkoj zaravni u podnožju staroga Labina (na sjevernom dijelu grada), 5km udaljen od mora (Rabac). U rim. doba u predjelu zvanom Marcilnica postojala je rimska vila. God. 1434. izgrađen je franjevački samostan s crkvom sv. Vida i Modesta. Samostan je zatvoren 1780., a crkva je srušena 1936.